Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Udvidet prisstatistik pr. 20. december 2015

Forsyningstilsynet har 1. juli 2018 overtaget alle opgaver fra Energitilsynet. Det er på den baggrund, at der i teksten henvises til Energitilsynet.

Energitilsynets statistik over fjernvarmepriser opgjort pr. december 2015

Energitilsynets prisstatistik for december 2015 indeholder opdaterede priser for fjernvarme i Danmark og informationer om fjernvarmeforsyningernes prisændringer over de seneste tre år. Prisstatistikken viser, at priserne er faldet med 8,2 pct. (vægtet gennemsnit) fra december 2014 til december 2015. I hele perioden fra december 2012 til december2015 er priserne faldet 2,6 pct. I perioderne fra december 2012 til december 2013 og fra december 2013 december 2014 sås vægtede gennemsnitlige prisstigninger på henholdsvis 3,9 pct., og på 0,7 pct. Priserne og prisændringerne er baseret på fjernvarmeselskabernes prisanmeldelser til Energitilsynet.

Udvidet prisstatistik for fjernvarmeområdet

Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser, hvor priserne er anmeldt i henhold til reglerne priser for to hypotetiske standardboliger til Energitilsynet, en bolig på 75 kvm, med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm, med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.    

Den udvidede prisstatistik kan hentes nedenfor:

Publikation: Udvidet prisstatistik pr. 20. december 2015 (PDF)

Udvidet prisstatistik 2015, sorteret alfabetisk.xls 

Udvidet prisstatistik 2015, regionsopdelt.xls    

Udvidet prisstatistik 2015, sorteret efter prisniveau.xls    

Udvidet prisstatistik 2015, sorteret efter 1-årig prisændring.xls    

Udvidet prisstatistik 2015, sorteret efter 3-årig prisændring.xls    

Udvidet prisstatistik 2015, sorteret alfabetisk.pdf    

Udvidet prisstatistik 2015, regionsopdelt.pdf    

Udvidet prisstatistik 2015, sorteret efter prisniveau.pdf    

Udvidet prisstatistik 2015, sorteret efter 1-årig prisændring.pdf    

Udvidet prisstatistik 2015, sorteret efter 3-årig prisændring.pdf  

Energitilsynets udvidede prisstatistik indeholder priser i fjernvarmeforsyninger, der leverer varme til opvarmning af boliger. Det vil sige at fx priser på varme til videredistribution ikke indgår i statistikken. Priserne er baseret på oplysninger, som fjernvarmeforsyningerne er forpligtet til at indberette til Energitilsynet, og priserne er gældende indtil fjernvarmeforsyningerne indberetter nye priser til Energitilsynet.

 

Kontakt:
Pressehenvendelser: Martin Windelin, kontorchef i Center for Varme, tlf.: 41 71 54 05, e-mail: mw_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.

Øvrige henvendelser: Mette Lykke Lysdal, fuldmægtig i Center for Varme, tlf.: 41 71 54 09, e-mail: mlly_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.  

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO