Affald

Afgørelser

Alle Forsyningstilsynets afgørelser og tilkendegivelser er 1. april 2022 flyttet til vores nye afgørelsesdatabase. Klik her for at gå til databasen.

 

Priser og gebyrer

Her kan du læse om Forsyningstilsynets arbejde med affaldspriser og se offentliggjorte priser og gebyrer. 

Indberetning

Her kan du læse mere om indberetning på affaldsområdet og se aktuelle frister for indberetninger til Forsyningstilsynet. 

 

Regulering

Forsyningstilsynet skal sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne - og dermed også i dele af affaldssektoren - ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort og langt sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling. 

Regnskabstilsynet – særskilte regnskaber

Markedspriser

Dispensationsordning

Overgangsordningen vedr. fortsat ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg

Overgangsordningen vedr. fortsat deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse