Affald

Her finder du et overblik over Forsyningstilsynets affaldstilsyn.

Affaldscontainere til affaldssortering

Forsyningstilsynet skal fra 1. juli 2022 føre tilsyn med følgende ordninger på affaldsområdet:

  • Overgangsordningen vedr. fortsat deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.
  • Overgangsordningen vedr. fortsat ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg.
  • Dispensationsordningen
  • Markedspriser (træder i kraft 1. januar 2023)
  • Regnskabstilsyn – adskilte regnskaber

Fakta: Her tilgår du retsgrundlaget for vores tilsyn på affaldsområdet:

Forsyningstilsynet har udarbejdet informationsmateriale i forbindelse med det nye tilsyn. Informationsmaterialet vil løbende blive opdateret. Hold derfor øje med udgavenummer og datering.

Informationsmaterialet er ikke retligt bindende. Hvis der er uoverensstemmelser mellem det, der er anført i informationsmaterialet hhv. det der er anført i lov og/eller bekendtgørelse, vil det være lov og bekendtgørelsen, der er gældende.

Fakta: Informationsmøde om affaldstilsyn august 2022

Forsyningstilsynet var 19. august 2022 vært for et webinar om det nye affaldstilsyn.

PowerPoint-præsentationen fra dette møde kan downloades via dette link.

Tilmeld dig Forsyningstilsynets nyhedsbrev

Nyhedskategorier: