Indberetning

Her kan du læse mere om indberetning på affaldsområdet og se aktuelle frister for indberetninger til Forsyningstilsynet. 

Aktuelle frister for indberetninger til forsyningstilsynet

Indberetning af affaldsgebyrer via virk.dk

Forsyningstilsynet har udarbejdet en digital blanket til indberetning af de kommunale affaldsgebyrer. Indberetningsblanketten kan tilgås via Virk.dk.

Du vil komme ind på en introside, hvor du vil blive guidet videre til blanketten.

Baggrunden for indsamlingen er kort fortalt, at Forsyningstilsynet er forpligtet til at lave en såkaldt monitorering af kommunernes affaldsgebyrer m.m., som følge af Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. fra 16. december 2022:

  • 59 "Forsyningstilsynet overvåger og analyserer affaldssektoren og markedet for affaldshåndtering, herunder overvåger og analyserer de kommunalt fastsatte gebyrer, jf. kapitel 5, og priser, jf. kapitel 6."

Forsyningstilsynet skal monitorere husholdningernes affaldsgebyrer for at følge niveauet og udviklingen i gebyrerne som følge af implementeringen af de ti nye affaldsfraktioner, som indsamles husstandsnært.

I de tilfælde hvor de kommunale affaldsydelser er udlagt til et kommunalt ejet selskab, kan selskabet bistå med udfyldelsen af indberetningen. I tilfælde hvor selskaber varetager opgaven for flere kommuner skal der udfyldes en indberetning pr. kommune.

Til brug for indberetningen

  • Der skal anvendes Nem-/Mit-login for at kunne tilgå blanketten.
  • Gældende gebyrblad for husholdningsaffald
  • Gældende regulativ for husholdningsaffald
  • Budgetnøgletal for hele året
  • Oplysninger om hvem, der varetager affaldsydelserne i kommunen.