Regulering

20.04.2023

Forsyningstilsynet skal sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne - og dermed også i dele af affaldssektoren - ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort og langt sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Læs mere om vores regulering i affaldssektoren under menupunkterne til venstre

Regulering:

  • Regnskabstilsyn – særskilte regnskaber
  • Markedspriser
  • Dispensationsordningen
  • Overgangsordningen vedr. fortsat ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg
  • Overgangsordningen vedr. fortsat deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse

Fakta: Her tilgår du retsgrundlaget for vores tilsyn på affaldsområdet:

Informationsmøde om affaldstilsyn august 2022

Forsyningstilsynet var 19. august 2022 vært for et webinar om det nye affaldstilsyn.

PowerPoint-præsentationen fra dette møde kan downloades via dette link.