Dispensationsordning

​Dispensationsordningen vedrører muligheden for, at Forsyningstilsynet kan meddele dispensation til behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, når det i konkrete tilfælde viser sig, at der ikke er interesse på det private marked for at behandle specifikke affaldsfraktioner.