Markedspriser

20.02.2023

Forsyningstilsynet vil fører tilsyn med, at kommunerne fastætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen for:

  • kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings,
  • kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse,
  • kommunal behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse og kommunal indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald.

Informationsmateriale vedr. markedspriser finder du her

Vejledning

Forsyningstilsynet har udarbejdet en vejledning vedr. ordningen. 

Du kan downloade vejledningen ved at klikke på dette link