Overgangsordningen vedr. fortsat deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse

20.02.2023

​I Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet er der fastsat et forbud mod, at kommunerne kan deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse. Forbuddet er gældende fra 1. juli 2022, hvor loven trådte i kraft.

​Herudover er der indarbejdet en overgangsordning i loven, som sikrer, at kommunalbestyrelsen i en overgangsperiode på fem år fortsat kan deltage i aktiviteterne omkring behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.

​Kommuner skal have anmeldt deltagelse, for at kunne deltage i overgangsordningen. Anmeldelsen skulle ske senest d. 30. september 2022.

​Følgende anlæg har anmeldt deltagelse til overgangsordningerne

​Anlæg der er tilmeldt overgangsordningen skal udskilles i et eller flere særskilte selskaber. Selskaberne skal drives på kommercielle vilkår i aktie- eller anpartsselskabsform, og må ikke udøve andre aktiviteter end aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse. Selskabsudskillelsen skal ske senest 1. januar 2024

​Kommunalbestyrelsen skal anmelde selskabsudskillelsen til Forsyningstilsynet. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvilket anlæg og hvilke tilhørende aktiviteter der er udskilt i aktie- eller anpartsselskaber, og selskabets åbningsbalance. Anmeldelsen skal ske senest d. 31. marts 2024.

Undtagelse for kompostering af haveaffald på genbrugspladser

Klima-, energi- og forsyningsministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse til affaldsaktørbekendtgørelsen. Med ændringsbekendtgørelsen er der er indført en midlertidig undtagelse til det generelle forbud mod kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse. Undtagelsen medfører, at kommuner kan foretage kompostering på genbrugspladser af haveaffald indsamlet på genbrugspladser. Forsyningstilsynet har i den forbindelse udarbejdet informationsmateriale, som en hjælp til, hvordan disse genbrugspladser og deres ejerkommuner skal forholde sig ift. overgangsordningen i undtagelsesperioden fra 1. juli 2023 til 1. juli 2024.

Læs mere: Information om midlertidig undtagelse af kommunal deltagelse i kompostering af haveaffald på genbrugspladser

Informationsmateriale ​

Forsyningstilsynet har tidligere udarbejdet informationsmateriale omkring anmeldelse til overgangsordningen og indsendelse af oplysninger om aktiver og stand. I kan finde materialet her:

​Læs mere: Info om anmeldelse til genanvendeligt affald

​Info om indsendelse af oplysninger om aktiver og stand

Eksempel på standsopgørelse kan findes her