Regnskabstilsynet – særskilte regnskaber

21.04.2023

Forsyningstilsynet har pr. 1. juli 2022 overtaget tilsynet med de særskilte regnskaber, der skal udarbejdes af kommunale behandlingsanlæg, som er godkendt til at behandle erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

Fremover skal de kommunale behandlingsanlæg, der behandler erhvervsaffald til materialenyttiggørelse sende deres særskilte regnskaber til Forsyningstilsynet. Samtidig med fremsendelse af de særskilte regnskaber, skal kommunale behandlingsanlæg sende information om de opkrævede priser for behandling af erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, og for behandling af andet affald på anlægget i regnskabsåret til Forsyningstilsynet.

Regnskaber for de særskilte aktiviteter skal fremsendes til Forsyningstilsynet årligt senest 30 dage efter, at de er revideret af revisor og godkendt af anlæggets ansvarlige ledelse og senest førstkommende 15. juli efter regnskabsårets afslutning.

Forsyningstilsynet har forfattet informationsmateriale til udfyldning af skabelonen, fremsendelse til Forsyningstilsynet, frister og forklaring på det efterfølgende tilsyn.

Her tilgår du:

Det fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsen, at de kommunale behandlingsanlæg skal føre et særskilt regnskab for netop behandling af erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Adskillelse af omkostningerne til erhvervsaffald fra husholdningsaffald skyldes, at behandlingen af husholdningsaffald sker under et hvile i sig selv princip, hvorimod behandlingen af erhvervsaffald sker under markedsvilkår. Derfor skal hverken husholdninger eller erhverv betale for den andens affaldsbehandling.

De regnskabskrav, som kommunerne er underlagt, hvis de har et kommunalt behandlingsanlæg, der behandler erhvervsaffald til materialenyttiggørelse beskrives i §§ 43, 44, 45 og 46 i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Spørgsmål kan rettes til

Forsyningstilsynet
T:4171 5400
Digital post via virk.dk
Digital post via borger.dk