Energiseminar 2023

Invitation: Energiseminar om tariffer og grøn omstilling

Hvordan indretter vi eltarifferne, så de opfylder behov for øget fleksibilitet og grøn omstilling, samtidig med at de overholder lovens krav om, at kundegrupper kun betaler for de omkostninger, som deres brug af nettet giver anledning til (omkostningsægthed)?

Kom og hør direktør for EU’s agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER), Christian Zinglersens, og andre centrale aktørers bud på besvarelsen af dette og andre spørgsmål, når Forsyningstilsynet inviterer til seminar om tariffer og grøn omstilling i elforsyningssektoren den:

2. juni 2023 fra 12:00 til 16:30 i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25D, 1401 København.

 

Program

12:00 - 12:45
Sandwich    

12:45 – 13:00
Velkomst og om aktuelle problemstillinger på tarifområdet hos Forsyningstilsynet          
Direktør i Forsyningsstilsynet, Carsten Smidt  

13:00 - 13:30
Keynote speaker        
Direktør Christian Zinglersen, ACER, fortæller om europæiske erfaringer og anbefalinger   

13:30 – 13:45
Spørgsmål fra salen  

13:45 - 14:05
Tarifreform i praksis I – set fra et eldistributionsperspektiv
Oplæg fra Vice President Jens Tang, N1

14:05 - 14:20
Spørgsmål fra:
Lektor Jette Thygesen, Juridisk Institut SDU
Spørgsmål fra salen  

14:20 – 14:40
Kaffepause  

14:40 - 15:00
Tarifreform i praksis II – set fra et producentperspektiv
Oplæg fra producent, Director, Head of PtX, Economics & Optimization at European Energy A/S, René Alcaraz Frederiksen  

15:00 - 15.15
Spørgsmål fra:
Chefkonsulent Esben Thietie Mortensen, Dansk Erhverv
Spørgsmål fra salen  

15:15 – 15:35
Tarifreform i praksis III – set fra et forbrugerperspektiv
Oplæg fra Direktør Mads Reinholdt, Forbrugerrådet Tænk

15:35 – 15:55
Spørgsmål fra:
Viceadministrerende afdelingschef Julie Starostka, Green Power Denmark          
Spørgsmål fra salen  

15:55 - 16:15          
Afrunding v. direktør Carsten Smidt