Dagsorden - Nordisk møde om kapacitet på grænserne i engrosenergimarkederne 3. december 2019

Forsyningstilsynet afholder i samarbejde med de andre nordiske energiregulatorer et interessentmøde om kapacitet på grænserne i engrosenergimarkederne

På mødet deltager Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER), de nordiske transmissionssystemoperatører og de nordiske energiregulatorer.

Mødet afholdes i Forsyningstilsynets lokaler i København den 3. december 2019.