Elprisen er steget med 18 pct.

Prisen på elektricitet er steget markant for de danske husholdninger og virksomheder i det seneste halvår.

Ny statistik for elprisernes udvikling i 1. kvartal 2022 viser, at der siden 4. kvartal 2021 har været tale om en samlet stigning i elprisen for en gennemsnitlig forbruger (årligt forbrug på 4.000 kWh) på ca. 18 pct. fra 272,73 øre/kWh til 321,55 øre/kWh. Det svarer til en stigning på 48,82 øre/kWh eller ca. 1.953 kr. årligt .

Grafen viser udviklingen i elpriserne fra august 2018 til april 2022. Fra 2018 til andet kvartal har priserne ligget stabilt mellem 200 og 250 øre per kilowattime. Fra anden halvdel af 2021 og til begyndelsen af 2022 er prisen steget markant til mellem 300 og 350 øre per kilowattime.

Forsyningstilsynets elprisstatistik viser den gennemsnitlige elpris i øre pr. kWh for en forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh. Detailprisen for el er i en årrække blevet angivet med udgangspunkt i et forbrug på 4.000 kWh. 4.000 kWh er også tæt på det faktiske gennemsnitlige forbrug for en såkaldt skabelonforbruger i Danmark. 

Find Forsyningstilsynets prisstatistik her

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.