Fakta: Forrentning af indskudskapital i varmevirksomheder

Der har på det seneste været bragt en række artikler i flere medier om reglerne for forrentning af varmevirksomheders indskudskapital.

 

Herunder har der været en drøftelse af, hvorvidt der er et ”hul” eller ej i forrentningsreglerne.

Forsyningstilsynet forholder sig ikke til, om der er et ”hul” eller ej, men alene til hvordan reglerne skal håndteres i praksis.

Forsyningstilsynet har udarbejdet dette Q&A om forrentningsreglerne