Forbrugergevinster på over en mia. kr. om året at hente hos energisektorens monopoler

Forbrugerne kan frem til 2030 spare mellem 800 mio. og 1,5 mia. kr. om året som følge af effektiviseringer hos de danske fjernvarmeværker. I elsektoren ligger der en mulig effektiviseringsgevinst på mellem 300 og 360 mio. kr. om året, viser nye analyser fra Forsyningstilsynet.

De danske fjernvarmeværker kan gennem effektiviseringer spare forbrugerne for mellem 800 mio. og 1,5 mia. kr. om året i perioden frem til 2030. Ser man på potentialet hos de danske distributører af elektricitet, de såkaldte elnetvirksomheder, ligger der i samme periode en mulig forbrugergevinst som følge af effektiviseringer på mellem 300 og 360 mio. kr. årligt.

Sådan lyder hovedkonklusionerne på to analyser, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag.

Ifølge Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, er der tale om betydelige potentialer, som det er vigtigt, at virksomhederne har de rette incitamenter til at realisere, hvis husholdningerne og virksomhederne skal sikres så lave priser for deres forbrug af fjernvarme og el som muligt.

”Produktionen og distributionen af fjernvarme er sammen med distributionen af elektricitet domineret af monopoler. Det indebærer et manglende effektivt konkurrencepres og dermed et betydeligt fravær af de incitamenter for effektivisering, som almindelige konkurrenceudsatte virksomheder har. En effektfuld måde at sikre sådanne incitamenter er gennem en velindrettet regulering,” siger Carsten Smidt.

Forsyningstilsynets to analyser er gennemført efter anmodning fra klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Som en vej til realisering af effektiviseringspotentialerne i fjernvarmesektoren anbefaler Forsyningstilsynet, at den nuværende hvile-i-sig-selv regulering for de største fjernvarmeselskaber bliver erstattet af en indtægtsrammeregulering, som i dag kendes fra el-netsektoren. Forsyningstilsynet anbefaler også en række regulatoriske tiltag til realisering af det identificerede effektiviseringspotentiale i eldistributionssektoren under hensyntagen til den grønne omstilling, forsyningssikkerhed, høj kundeservice, og teknologiudvikling.

Blandt de foreslåede tiltag finder man indførsel af en årlig benchmarkinganalyse af elnetvirksomhedernes effektivitet, frem for i dag hvor analyserne foretages hver femte år. Det vil understøtte, at virksomhederne har løbende fokus på et opdateret effektiviseringskrav, der kommer forbrugerne til gavn.

”Både i reguleringen af el-netselskaber og fjernvarmeselskaberne peger vi også på muligheden for, at indtægtsrammereguleringen indeholder et tillæg til finansiering af grønne aktiviteter og investeringer. Det vil understøtte en effektiv grøn omstilling og fastholde fordelene ved indtægtsrammereguleringen for forbrugerne”, siger Carsten Smidt.

”De nye analysers konklusioner og anbefalinger er vigtige input blandt flere til den videre politiske proces omkring udviklingen af reguleringen på området,” slutter Carsten Smidt.

Kontakt:

Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk