Forsyningstilsynet godkender markedsregler på Kriegers Flak Combined Grid Solution

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende godkendelse af Energinets anmeldte markedsregler på Kriegers Flak Combined Grid Solution

Læs afgørelsen her