Høring af udkast til afgørelse om godkendelse af EPEX SPOT SE’s udgifter til den europæiske markedskobling

EPEX SPOT SE ansøgte Forsyningstilsynet den 17.januar 2020 om dækning af udgifter til at oprette og ændre day-ahead og intraday-markedskoblingerne for 2017 via de danske nettariffer.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse. Yderligere info og udkastet til afgørelse, samt bilag, kan findes her.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger senest den 10. august 2021, kl. 17.00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Jakob Hanch-Hansen Espen jhhe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 21/05399.