Høring af udkast til afgørelse om godkendelse af Nord Pool EMCO’s udgifter til den europæiske markedskobling

Nord Pool European Market Coupling Operator (Nord Pool EMCO) ansøgte Forsyningstilsynet den 30.juli 2019 om dækning af udgifter til at oprette og ændre day-ahead og intraday-markedskoblingerne for 2017 via de danske nettariffer.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse. Yderligere information og udkastet til afgørelse, samt bilag kan findes her.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger senest den 10. august 2021, kl. 17.00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Jakob Hanch-Hansen Espen jhhe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 19/04085.