Høring: Afgørelse vedr. Energinets metodetillæg til balancemodellen på gasområdet

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metodetillæg til den dansk-svenske balancemodel på gasområdet. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 15. november 2021 kl. 14. 

Høringssvar kan sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Sebastian Lassen Skylv sels@forsyningstilsynet.dk

Læs mere om høringen og download udkastet til afgørelse med tilhørende bilag her.