Høring vedr. Energinets metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 7. december 2021.

Du kan læse mere om høringen her.