Høring over udmelding af prisloft for år 2020

Forsyningstilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen udmelde et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg senest den 15. oktober 2019 gældende for år 2020

I denne forbindelse foretager Forsyningstilsynet forudgående høring af udmeldingen ved at offentliggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Læs mere