Påbud til Kalundborg Varmeforsyning A/S

Forsyningstilsynet meddeler påbud til Kalundborg Varmeforsyning A/S på grund af manglende dokumentation for markedsmæssigheden af koncern- eller interesseforbundne aftaler i 2013.

Læs afgørelsen her.