Elmarkedet

Analyser, undersøgelser og markedsovervågning m.m.

Forsyningstilsynet udarbejder en række analyser og overvågningsrapporter specifikt om detail- og engrosmarkedet for el.

Analyserne og rapporterne kan findes nedenfor eller i oversigten under 'Elmarkedet'.

 

22.12.2022