Elmarkedet

Forsyningstilsynet udarbejder en række analyser og overvågningsrapporter specifikt om detail- og engrosmarkedet for el.

Analyserne og rapporterne kan findes nedenfor.