Økonomiske nøgletal for koncernforbundne og ikke-koncernforbundne elhandelsvirksomheder

Denne analyse har til formål at analysere forskellen i en række regnskabsmæssige nøgletal for rentabilitet og økonomisk performance for henholdsvis koncernforbundne og ikke koncernforbundne elhandelsvirksomheder med henblik på at belyse betydnin-gen af koncernforbundne netvirksomheder på detailmarkedet for el.

Analysen kan hentes under 'Hent fil'.