Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Tilsynet har foretaget en dybtgående analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el og for forsyningspligtreguleringen

Analysen viser bl.a., at der er en række barrierer, der stiller sig i vejen for en effektiv konkurrence på detailmarkedet og dermed for innovation, produktudvikling og potentiel bedre udnyttelse af infrastrukturen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018