Fjernvarmemarkedet

Forsyningstilsynet udarbejder en række analyser og overvågningsrapporter om fjernvarmemarkedet. 

Analyserne og rapporterne kan findes nedenfor.