Gasmarkedet

Analyser, rapporter, markedsovervågning m.v.

 

Forsyningstilsynet udarbejder en række analyser og overvågningsrapporter specifikt om detail- og engrosmarkedet for naturgas.

Gå til analyserne og rapporterne i oversigten til venstre

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018