Fjernvarmeprisen - rigtig første gang

15-10-2010

I oktober 2010 blev håndbogen ”Fjernvarmeprisen – rigtig første gang” udgivet. Håndbogen blev sendt til samtlige fjernvarmeforsyninger. Håndbogen om varmeforsyningslovens regler om anmeldelse af budget og priseftervisning blev annonceret på dialogmøderne i august 2010

Håndbogen ”Fjernvarmeprisen – rigtig første gang” er udarbejdet på baggrund af erfaringer med varmeforsyningsvirksomhedernes opgørelser og anmeldelser efter varmeforsyningsloven. Håndbogen er primært tænkt som en hjælp til forsyningernes ledelser, der skal godkende varmeregnskaberne. 

Har I brug for et yderligere eksemplar af bogen, kan det fås ved henvendelse til Forsyningstilsynet på e-mail: post@forsyningstilsynet.dk eller tlf.: + 45 4171 5400.

Bemærk - der er en fejl i fodnoten til tabellen på side 46 i den trykte udgave. Fejlen er blevet rettet i PDF-udgaven.

Find håndbogen her

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018