Analyse af elpriser

22-12-2022

Forsyningstilsynet overvåger og analyserer udviklingen i forbrugerpriserne på el - og der er penge at spare for de aktive forbrugere.

Der er penge at spare for forbrugerne, hvis de er aktive på elmarkedet og jævnligt skifter leverandør.

Som en hjælp til forbrugernes aktive leverandørvalg gennemfører Forsyningstilsynet hvert år en omfattende prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder, herunder en sammenligning af de enkelte elhandelsvirksomheders prisniveauer. Formålet hermed er at sikre åbenhed om priserne, til gavn for gennemsigtigheden og konkurrencen på elmarkedet. Undersøgelsen giver et samlet overblik over produkter og priser for hele det forgangne år og er udviklet som et historisk tilbageskuende supplement til det her og nu overblik forbrugeren kan få på tilsynets portal elpris.dk.

Hent analyserne her: