Årets Energiting 2019

Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, stiller op til åben debat med energibranchen, pressen og offentligheden om tilsynets kontrol med selskabernes overholdelse af reglerne for bl.a. forbrugeroplysning og gennemførelse af Danmarks grønne energisparemål.

Det nye forsyningstilsyns indsats - muskler og resultater

Da et bredt flertal i Folketinget etablerede det nye tilsyn på energiområdet, Forsyningstilsynet, var det med klar besked om at være forbrugernes vagthund i forhold til de danske energiselskaber. Centralt for indsatsen har siden bl.a. været kontrollen med selskabernes efterlevelse af regler for forbrugeroplysning om elpriser og interne handler for afregning af nettab og grønne energibesparelser.

Men hvordan spiller det nye tilsyns muskler i praksis, og hvad har resultaterne af indsatsen indtil videre været? De spørgsmål stiller Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, nu for første gang op til at besvare i direkte debat med Energibranchen, pressen og offentligheden.

Følgende aktører deltager med oplæg til debatten

Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt

Før Carsten Smidt 1. juli 2018 tiltrådte som direktør kom han fra sit eget rådgivningsfirma inden for forsyningsområdet. Han har tidligere været vicedirektør i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

Vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge

Anders Stouge er viceadm. direktør i Danmarks største interesseorganisation på energiområdet, Dansk Energi. Før det, frem til 2011, var han direktør for DI Energibranchen.

Direktør for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen

Kim Mortensen kom til brancheorganisationen Dansk Fjernvarme i 2011 efter at have siddet i Folketinget som bl.a. energipolitisk ordfører for Socialdemokraterne i knap syv år.

Adm. Direktør for De Frie Energiselskaber Jette Miller

Før Jette Miller etablerede organisationen De Frie Energiselskaber i 2014, var hun Vicedirektør i elhandelsvirksomheden Natur-Energi A/S, samtidig med at hun underviste som ekstern lektor på CBS.

Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk Martin Salamon

Martin Salamon har talt forbrugernes sag på bl.a. energiområdet som cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk siden 2008. Før det arbejde han som økonom i telebranchen.

Hvor finder Energitinget sted?

Debatten finder sted torsdag d. 10 oktober 2019 kl. 15.00-17.00 hos Forsyningstilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Oplæggene kan downloades under 'Hent fil'.