Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2016 (1)

12-04-2016

Detailgasmarkedet er under forandring. Flere og flere gaskunder modtager i dag et ureguleret handelsprodukt eller et tilbagefaldsprodukt

Flere og flere modtager i dag et ureguleret handelsprodukt eller et tilbagefaldsprodukt. I forbindelse med den sidste udbudsrunde af forsyningspligt i 2013 blev en meget stor del af kunderne på markedet således overført til det tidsbegrænsede tilbagefaldprodukt. Energistyrelsen afholder et nyt udbud af forsyningspligtbevillinger i foråret 2016.

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har gennemført en undersøgelse af fordelingen af antal kunder og solgt volumen på hhv. forsyningspligtprodukter, tilbagefaldsprodukter og handelsprodukter.

SET’s undersøgelse viser, at 66 pct. af kunderne i 2015 modtog et tilbagefaldsprodukt, at 30 pct. af kunderne modtog et handelsprodukt og at 5 pct. af kunderne modtog et forsyningspligtprodukt.

Fra 2012 til 2015 er der sket en stigning på 9 procentpoint i andelen af danske gaskunder, der modtager et handelsprodukt og dermed har gjort brug af deres ret til frit valg af gasprodukter.

Undersøgelsen viser desuden, at 80 pct. af volumen er solgt via handelsprodukter, og at fordelingen har været forholdsvis konstant siden 2012.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018

Kontakt