Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017

29-11-2018

Det danske detailmarked for naturgas har forandret sig grundlæggende de senere år

Langt hovedparten af forbrugerne får nu leveret deres gas gennem handelsprodukter, der udbydes frit af gasleverandørerne og ikke er underlagt regulering eller priskontrol.

For nogle få år siden var detailmarkedet for naturgas langt mere reguleret.

Det viser Forsyningstilsynets analyse af detailmarkedet for naturgas i 2017. 

Læs mere i analysen her:

Kontakt