National Report

18-08-2023

National Report er de nationale energiregulatorers årlige status om el- og gassektoren. Her kan du finde det danske bidrag.

National Report beskriver konkurrencesituationen på energimarkederne, giver en status for opfyldelsen af el- og gasmarkedsdirektiverne, gennemgår årets væsentligste begivenheder og fremhæver de centrale udfordringer for energimarkederne.

Som national energiregulator skal Forsyningstilsynet hvert år aflægge denne rapport til EU-Kommissionen, ACER (Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder), CEER (Rådet for Europæiske Energireguleringsmyndigheder) og Energistyrelsen.

Fakta:

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018