Baggrundsrapport om udvikling af konkurrencefremmende tiltag ved udbud af forbrændingsegnet affald

16-05-2024

Kommunerne skal udbyde deres opgaver med behandling af forbrændingsegnet affald og have indgået kontrakt med virkning senest fra d. 1. juli 2025, eller når eksisterende kontrakt udløber, jf L745, § 45 e. Forsyningstilsynet har fået til opgave at udarbejde konkurrencefremmende tiltag og vejledning til kommunerne i forbindelse med deres udbud af forbrænding af kommunalt indsamlet forbrændingsegnet affald. Formålet med de konkurrencefremmende tiltag er blandt andet at sikre effektive udbud, samtidig med at der tages hensyn til miljø- og klimakrav.

Forsyningstilsynet har udarbejdet en baggrundsrapport med analyser af sektoren og konkrete anbefalinger til konkurrencefremmende tiltag. Rapporten giver indsigt i, hvordan tiltagene blandt andet er udviklet i overensstemmelse med gældende udbudsregler og markedsbehov og er et væsentligt input til implementeringen af de konkurrencefremmende tiltag. Rapporten uddyber således de enkelte tiltag samt deres formål og effekt på affaldsforbrændingsmarkedet og kan give en dybere forståelse af baggrunden for de konkurrencefremmende tiltag, der er beskrevet i vejledningen.

Ifølge lovgivningen (L745) er det frivilligt for kommunerne at følge de konkurrencefremmende tiltag ved udbud af forbrændingsegnet affald. Vælger en kommune ikke at følge tiltagene, skal de imidlertid indberette dette til Forsyningstilsynet sammen med en sagligt begrundet årsag til dette. Vurderer Forsyningstilsynet, at årsagen ikke er sagligt begrundet, og har kommunen indgået kontrakt med et affaldsforbrændingsanlæg, som kommunen ejer helt eller delvist, kan Forsyningstilsynet meddele påbud om at bringe kontrakten til ophør.

Rapporten er inddelt i to dele: Den første del fokuserer på analyser af sektoren, herunder erfaringsindsamling, miljøpåvirkninger, juridiske- og økonomiske overvejelser. Den anden del indeholder gennemgang og konkrete anbefalinger til de konkurrencefremmende tiltag og danner grundlag for den initiale vejledning til kommunerne.

Find rapporten her

Find samlede høringsnotater her

Find vejledning her

 

 

Kontakt