Priser pr. 1. august 2016

06-10-2016

Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger.

Prisstatistik for fjernvarmeområdet
Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger.

Grundlag for priserne
Priserne i prisstatistikken er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Energitilsynet, der har ikrafttrædelsesdato til og med 1. august 2016. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for to hypotetiske boliger, en bolig på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm. og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Alle priser er oplyst inkl. moms.

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig i et givent område. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag). Informationerne til at lave konkrete beregninger for din bolig findes i din varmeforsynings takstblad, som ofte er tilgængelige på din forsynings hjemmeside. Ellers vil det kunne rekvireres hos din forsyning.

Prisoversigten er baseret på de prisanmeldelser, der har ikrafttrædelsesdato til og med 1. august 2016. Prisoversigten er offentliggjort 6. oktober 2016 på Energitilsynets hjemmeside.

Prisoversigten er senest opdateret den 31. oktober 2016.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018