Priser pr. 1. august 2017

11-10-2017

Fjernvarmepriserne er i gennemsnit faldet med 0,7 pct. fra august 2016 til august 2017

Fjernvarmepriserne er i gennemsnit faldet med 0,7 pct. fra august 2016 til august 2017. Det svarer til, at den gennemsnitlige årlige varmeregning for en standardbolig på 130 kvm er faldet med ca. 89 kr. fra ca. 12.794 kr. til ca. 12.705 kr. Varmepriserne er de seneste tre år faldet med ca. 11 pct. (vægtet gennemsnit) svarende til ca. 1.563 kr. fra august 2014 til august 2017.

En væsentlig årsag til faldet i fjernvarmeprisen de seneste 3 år vurderes umiddelbart at være faldende varmeproduktionsomkostninger som følge af lavere priser på en række brændsler de seneste 3 år.

Prisstatistik for fjernvarmeområdet
Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser, og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger.

Grundlag for priserne
Priserne i prisstatistikken er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Energitilsynet og som er gældende pr. 1. august 2017. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for to hypotetiske boliger, en bolig på 75 kvm. med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm. og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Alle priser er oplyst inkl. moms.

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig i et givent område. For at beregne den faktiske pris for din bolig er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag). Informationerne til at lave konkrete beregninger for din bolig findes i din varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Alternativt vil det kunne rekvireres hos din forsyning.

Prisoversigten er baseret på de prisanmeldelser, der er gældende pr. 1. august 2017. Prisoversigten er offentliggjort 11. oktober 2017 her på hjemmesiden.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.