Priser pr. 1. august 2018

09-11-2018

Den gennemsnitlige årlige varmeregning for en standardhus på 130 kvm. er faldet til 12.164 kr. Dermed er den faldet med 538 kr. det seneste år, svarende til et prisfald på 4,3 pct.

Opgørelsen er baseret på de priser, som fjernvarmeselskaber landet over har indrapporteret til Forsyningstilsynet, og gælder for forbrugerne i august 2018. 

Opgørelsen fortæller ikke om årsagerne til prisfaldet. Det daværende Energitilsynet vurderede i Årsager til udvikling i varmepriserne fra marts 2018, at årsagen til det daværende prisfald hovedsagelig kunne henføres til faldende varmeproduktionsomkostninger som følge af lavere brændselsomkostninger og omkostninger til køb af varme. 

Der er i alt ca. 400 fjernvarmevirksomheder, der leverer til slutbrugere og indrapporter deres priser til Forsyningstilsynet. Priser for alle disse forsyninger er i statistikken.

Tallene viser desuden, at der er stor spredning i priserne på fjernvarme. Således koster det fra 5.456 kr. til 24.012 kr. at opvarme et standardhus årligt, afhængig af hvilket forsyning, huset aftager varme hos.

Prisstatistik for fjernvarmeområdet

Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser, og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger.

Grundlag for priserne

Priserne i prisstatistikken er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Forsyningstilsynet og som er gældende pr. 1. august 2018. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for to hypotetiske boliger, en bolig på 75 kvm. med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm. og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Alle priser er oplyst inkl. moms.

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig i et givent område. For at beregne den faktiske pris for din bolig er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag). Informationerne til at lave konkrete beregninger for din bolig findes i din varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Alternativt vil det kunne rekvireres hos din forsyning.

Prisoversigten er baseret på de prisanmeldelser, der er gældende pr. 1. august 2018 og er offentliggjort 12. oktober 2018.

 

Revideret 9. november 2018

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.