Priser pr. 1. august 2022

20-12-2022

Fjernvarmeprisen er steget med 6 procent fra august 2021 til august 2022

Prisen for at opvarme et standardhus på 130 kvm er i gennemsnit steget med 6,3 procent fra august 2021 til august 2022. Det viser Forsyningstilsynets prisstatistik, som bliver offentliggjort i dag. Statistikken viser også, at der er store forskelle i, hvordan priserne har udviklet sig for de forskellige fjernvarmeværker.

Prisstatistikken er opgjort pr. august 2022 og viser udviklingen i priserne siden august 2021. Prisudviklingen er et gennemsnit af de priser, som fjernvarmeselskaberne har indberettet til Forsyningstilsynet. Derfor tager den ikke hensyn til de særlige forhold, der gælder for de enkelte fjernvarmeværker. Det kan f.eks. være, hvilken type af brændsel, der bliver brugt til at fyre med, eller om et fjernvarmeselskab kan modregne en indtægt fra salg af el fra f.eks. vindmøller.

Store forskelle i prisstigninger

De særlige forhold hos de enkelte selskaber viser sig i de relativt store forskelle i priserne, hvor prisen varierer fra 4.273 kr. hos et selskab til 45.291 kr. om året hos et andet. Den gennemsnitlige pris for hele landet pr. august 2022 er på 13.547 kr. inklusiv moms.

Den nye fjernvarmestatistik viser også, at 237 fjernvarmeselskaber har sat fjernvarmeprisen op, og 69 fjernvarmeselskaber har sat fjernvarmeprisen ned i løbet af det seneste år. Her ses igen relativt store forskelle mellem fjernvarmeselskaberne, hvor den højeste prisstigning er på 233 procent og i den anden ende af skalaen er prisen sat ned med 65 procent.

Priserne er baseret på fjernvarmeselskabernes indberetninger til Forsyningstilsynet pr. august 2022 og data er valideret hos selskaberne i den mellemliggende periode.

Prisstatistikken kan findes her på siden under 'Hent fil'.

Kontakt: Forsyningstilsynets Center VARME tlf. 41715400

Bemærk: Opdateret materiale

Forsyningstilsynet har d. 12 december 2023 opdateret CSV-filerne tilhørende prisstatistikkerne fra august 2020 til og med januar 2023. Det skyldes, at kolonnenavnene NominelPrisaendring36Mdr, ProcentvisPrisaendring36Mdr, NominelPrisaendring12Mdr og ProcentvisPrisaendring12Mdr i de tidligere versioner henviste til data fra fejlagtige perioder, således at prisændringer over de sidste 12 måneder stod under kolonnerne for 36 måneder og omvendt.