Priser pr. 1. december 2016 (udvidet)

01-03-2017

Fjernvarmepriserne er i gennemsnit faldet med 1,6 pct. fra december 2015 til december 2016

Fjernvarmepriserne er i gennemsnit faldet med 1,6 pct. fra december 2015 til december 2016. Det svarer til, at den gennemsnitlige varmeregning for en standardbolig på 130 kvm. er faldet med ca. 200 kr. fra ca. 12.800 kr. til ca. 12.600 kr. Årets prisfald betyder, at de vægtede gennemsnitspriser er faldet med 9 pct. svarende til ca. 1.250 kr. fra december 2013 til december 2016.  

Ca. 86 pct. af fjernvarmeforsyningerne har haft uændrede eller faldende priser det seneste år, mens 83 pct. har haft uændrede eller faldende priser over en tre-årig periode.   

Prisstatistikken viser desuden, at der er stor forskel på, hvor meget forsyningernes priser er ændret. Således har ca. 30 pct. af forsyningerne sænket deres priser med mindst 10 pct. det seneste år, mens ca. 6 pct. af forsyningerne har sænket deres priser med over 30 pct.  

Energitilsynets prisstatistik indeholder oplysninger om prisudviklingen for hver enkelt af de ca. 400 fjernvarmeforsyninger i prisstatistikken. Formålet med den udvidede prisstatistik er at give forbrugerne og varmeforsyningerne mulighed for at sammenligne prisen og prisudviklingen hos deres fjernvarmeforsyning med priserne og prisudviklingen i hele sektoren og i hver af de fem regioner.  

Energitilsynets opgørelse viser prisudviklingen for en standardbolig på 130 kvm og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Udover prisudviklingen i den vægtede gennemsnitspris vægtet på budgetteret årssalg, viser prisstatistikken udviklingen i den uvægtede gennemsnitspris og i medianprisen. Prisstatistikken viser desuden de gennemsnitlige priser for en standardbolig på 75 kvm. med et årligt varmeforbrug på 15 MWh.    

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.