Priser pr. 1. januar 2019

11-02-2019

Stigende fjernvarmepriser for forbrugerne

Revideret d. 24. marts 2020 da vi desværre har fundet enkelte fejl i opgørelsen. Revideringen inkluderer dokumenterne under ”Hent filer”

Hovedparten af fjernvarmeforbrugere må indstille sig på at skulle betale mere for at få opvarmet deres bolig i 2019 end i 2018. Det viser nye tal fra Forsyningstilsynet, som har indsamlet priserne hos landets ca. 400 virksomheder, der leverer fjernvarme direkte til forbrugerne.

Statistikken viser, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er sat op med 2,9 pct. her fra årsskiftet 2019 i forhold til de gennemsnitspriser, der var gældende for godt et år siden i december 2017. Det svarer til, at den årlige varmeregning i en typisk husstand i gennemsnit bliver 370 kr. højere. En typisk husstand er defineret som en standardbolig på 130 kvm., hvor familien har et varmeforbrug på 18,1 megawatt-time, MWh.

Den gennemsnitlige stigning på 370 kr. på varmeregningen til forbrugerne hænger sammen med, at lidt flere end halvdelen – nemlig 210 fjernvarmevirksomheder – har sat prisen op. Mens der bare er 88 fjernvarmevirksomheder, der har sat prisen ned.

De indberettede tal viser desuden:

  • at en del af prisstigningen er sammenfaldende med bortfaldet af elproduktionstilskuddet til de decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværker, det såkaldte grundbeløb, der ophørte fra den 1. januar 2019. De ca. 170 varmevirksomheder med slutkundeleverancer, der tidligere har modtaget grundbeløbet, har sat priserne for opvarmning af et standardhus op med i gennemsnit 13,7 pct. siden december 2017
  • at de fjernvarmevirksomheder, der tidligere har modtaget grundbeløbs-tilskuddet, i en årrække har haft lavere priser end de øvrige forsyninger. Efter bortfaldet af tilskuddet kommer disse virksomheders priser nu til at være højere end for varmevirksomheder, som ikke har modtaget grundbeløb.
  • at de fjernvarmevirksomheder, der ikke har modtaget grundbeløbs-tilskuddet, har sat prisen op med 1,1 pct. i gennemsnit.

Fakta

  • Fjernvarmepriserne er i gennemsnit steget med 2,9 pct. fra december 2017 til januar 2019
  • Stigningen svarer til, at den gennemsnitlige varmeregning for en standardbolig på 130 kvm med et varmeforbrug på 18,1 MWh er steget med 370 kr. fra 12.697 kr. til ca. 13.067 kr. fra december 2017 til januar 2019
  • Flere end 60 pct. af de danske husstande er forsynet med varme fra fjernvarmevirksomheder.

Prisstatistikken kan du finde her på siden.

Kontakt:  

Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, tlf.: 41 71 53 60