Priser pr. 1. marts 2018

23-05-2018

Fjernvarmepriserne er i gennemsnit faldet med 3,8 pct. fra marts 2017 til marts 2018

Fjernvarmepriserne er i gennemsnit faldet med 3,8 pct. fra marts 2017 til marts 2018 (vægtede gennemsnitspriser). Det svarer til, at den gennemsnitlige årlige varmeregning for en standardbolig på 130 kvm er faldet med ca. 489 kr. fra ca. 12.761 kr. til ca. 12.272 kr. Varmepriserne er de seneste tre år faldet med ca. 9,1 pct. svarende til ca. 1.230 kr. fra marts 2015 til marts 2018.

En væsentlig årsag til faldet i fjernvarmepriserne de seneste 3 år vurderes at være faldende varmeproduktionsomkostninger som følge af lavere brændselsomkostninger og omkostninger til køb af varme, som det fremgik af Energitilsynets analyse om årsager til udviklingen i varmepriser, der udkom i marts 2018.

Prisstatistik for fjernvarmeområdet

Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser, og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger.

Grundlag for priserne

Priserne i prisstatistikken er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Energitilsynet og som er gældende pr. 1. marts 2018. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for to hypotetiske boliger, en bolig på 75 kvm. med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm. og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Alle priser er oplyst inkl. moms.

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig i et givent område. For at beregne den faktiske pris for din bolig er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag). Informationerne til at lave konkrete beregninger for din bolig findes i din varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Alternativt vil det kunne rekvireres hos din forsyning.

Prisoversigten er baseret på de prisanmeldelser, der er gældende pr. 1. marts 2018. Prisoversigten er offentliggjort 24. maj 2018 på Energitilsynets hjemmeside.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.