Priser pr. 15. december 2013 (udvidet)

07-02-2014

Fjernvarmeforbrugerne betaler i gennemsnit ca. 4 pct. mere for fjernvarmen pr. december 2013 i forhold til december 2012

Fjernvarmeforbrugerne betaler i gennemsnit ca. 4 pct. mere for fjernvarmen pr. december 2013 i forhold til december 2012. Det viser en opgørelse, som Energitilsynet har foretaget på grundlag af de indberetninger, som landets fjernvarmeforsyninger skal foretage til Energitilsynet om priserne. 

Samtidig gør Energitilsynet det nu en del nemmere for forbrugerne at holde øje med udviklingen i fjernvarmepriserne over alt i landet. Hidtil har forbrugerne alene kunnet finde årets varmepris i hvert enkelt af de op mod 430 fjernvarmeforsyninger i Energitilsynets prisstatistik. Men fra og med januar i år udvider Energitilsynet statistikken, så forbrugerne i januar hvert år kan sammenligne årets fjernvarmepris med prisen året før i den fjernvarmeforsyning, som forbrugerne får varmen leveret fra.

Energitilsynets nyeste opgørelse viser, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er steget med ca. 4 pct. fra december 2012 til december 2013 for en typisk standardbolig på 130 kvm. og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Det svarer til at varmeregningen i gennemsnit stiger med ca. 500 kroner til knap 13.900 kr., for en bolig på 130 kvm.

Energitilsynets statistik indeholder også andre forbedringer. Prisstatistikken findes nu i fire udgaver, så forbrugerne bedre kan sammenligne sin egen varmepris med prisen i andre områder: 

  • én hvor fjernvarmeforsyningerne er listet alfabetisk efter navn
  • én hvor fjernvarmeforsyningerne er listet efter, hvor meget det koster at opvarme en standardbolig på 130 kvm.
  • én hvor fjernvarmeforsyningerne er listet efter de ét-årige prisændringer i pct., og
  • én hvor fjernvarmeforsyningerne er listet efter hvilken region, de er placeret i.

Energitilsynets udvidede prisstatistik indeholder priser i fjernvarmeforsyninger, der leverer varme til boliger. Det vil sige at varme til videredistribution og fra selskaber, der kun leverer til erhverv, ikke indgår i statistikken. Priserne er baseret på oplysninger, som fjernvarmeforsyningerne er forpligtet til at indlevere til Energitilsynet, og priserne er gældende indtil fjernvarmeforsyningerne indberetter nye priser til Energitilsynet.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.