Priser pr. 20. december 2015 (udvidet)

20-12-2015

Prisstatistikken viser, at priserne er faldet med 8,2 pct. (vægtet gennemsnit) fra december 2014 til december 2015.

Energitilsynets prisstatistik for december 2015 indeholder opdaterede priser for fjernvarme i Danmark og informationer om fjernvarmeforsyningernes prisændringer over de seneste tre år. Prisstatistikken viser, at priserne er faldet med 8,2 pct. (vægtet gennemsnit) fra december 2014 til december 2015. I hele perioden fra december 2012 til december2015 er priserne faldet 2,6 pct. I perioderne fra december 2012 til december 2013 og fra december 2013 december 2014 sås vægtede gennemsnitlige prisstigninger på henholdsvis 3,9 pct., og på 0,7 pct. Priserne og prisændringerne er baseret på fjernvarmeselskabernes prisanmeldelser til Energitilsynet. 

Udvidet prisstatistik på fjernvarmeområdet
Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser, hvor priserne er anmeldt i henhold til reglerne priser for to hypotetiske standardboliger til Energitilsynet, en bolig på 75 kvm, med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm, med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.    

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.