Priser pr. 6. juli 2007

06-07-2007

Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger

Energitilsynet har etableret en elektronisk anmeldelsesløsning, hvor alle fjernvarmeforsyninger fremover anmelder varmepriser.

Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal efter varmeforsyningsloven til Energitilsynet anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor.

Energitilsynet offentliggør her fjernvarmepriser til endelig forbruger vedrørende beboelseslejligheder og enfamiliehuse.

Priserne er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Energitilsynet. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for en standard lejlighed med et årligt forbrug på 15 MWh (standardareal 75 m2), samt for et standard enfamiliehus med et årligt forbrug på 18,1 MWh (standardareal 130 m2). Priserne er inkl. moms.

Formålet med offentliggørelsen er at gøre det let for forbrugerne at sammenligne priserne på fjernvarme.

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt, at forbrugeren tager udgangspunkt i sin boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag).

Muligheden for at anmelde priser elektronisk har været gældende siden medio oktober 2006. Prisoversigten omfatter endnu ikke alle forsyninger, men vil løbende blive udbygget med de varmeforsyninger, der mangler.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.