Priser pr. 6. marts 2017

23-06-2017

Den gennemsnitlige - og vægtede - fjernvarmepris er faldet med 2 pct. fra marts 2016 til marts 2017

Den gennemsnitlige - og vægtede - fjernvarmepris er faldet med 2 pct. fra marts 2016 til marts 2017

Prisstatistik for fjernvarmeområdet
Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger.

Grundlag for priserne
Priserne i prisstatistikken er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Energitilsynet og er gældende pr. 6. marts 2017. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for to hypotetiske boliger, en bolig på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm. og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Alle priser er oplyst inkl. moms.

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig i et givent område. For at beregne den faktiske pris for din bolig er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag). Informationerne til at lave konkrete beregninger for din bolig findes i din varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Alternativt vil det kunne rekvireres hos din forsyning.

Prisoversigten er baseret på de prisanmeldelser, der er gældende pr. 6. marts 2017. Prisoversigten er offentliggjort 23. juni 2017 på Energitilsynets hjemmeside.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.