Priser pr. 7. december 2017

21-03-2018

Fjernvarmepriserne er i gennemsnit steget med 0,5 pct. fra december 2016 til december 2017.

Fjernvarmepriserne er i gennemsnit steget med 0,5 pct. fra december 2016 til december 2017. Det svarer til, at den gennemsnitlige årlige varmeregning for en standardbolig på 130 kvm er steget med ca. 63 kr. fra ca. 12.634 kr. til ca. 12.697 kr. Stigningen kommer efter en årrække med faldende priser. Varmepriserne er de seneste tre år faldet med ca. 9,2 pct. (vægtet gennemsnit) svarende til ca. 1.287 kr. fra december 2014 til december 2017.   

Prisstatistik for fjernvarmeområdet  
Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser, og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger.  

Grundlag for priserne 
Priserne i prisstatistikken er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Energitilsynet og som er gældende pr. 1. august 2017. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for to hypotetiske boliger, en bolig på 75 kvm. med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm. og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Alle priser er oplyst inkl. moms.  

Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig i et givent område. For at beregne den faktiske pris for din bolig er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag). Informationerne til at lave konkrete beregninger for din bolig findes i din varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Alternativt vil det kunne rekvireres hos din forsyning.  

Prisoversigten er baseret på de prisanmeldelser, der er gældende pr. 7. december 2017. Prisoversigten er offentliggjort 21. marts 2018 på Energitilsynets hjemmeside.  

Energitilsynet har foretaget en analyse af årsager til udviklingen i varmepriser fra december 2014 til december 2017 og fra december 2016 til december 2017. Denne analyse kan findes her

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.