Priser pr. 8. december 2014 (udvidet)

26-01-2015

Prisstatistikken viser, at priserne i gennemsnit er steget 0,7 pct. fra december 2013 til december 2014

Energitilsynets udvidede statistik med fjernvarmepriser er opgjort pr. december 2014. Prisstatistikken indeholder opdaterede priser for fjernvarme i Danmark og informationer om fjernvarmeforsyningernes prisændringer over de seneste to år. Prisstatistikken viser, at priserne i gennemsnit er steget 0,7 pct. fra december 2013 til december 2014. Priserne og prisændringerne er baseret på fjernvarmeselskabernes prisanmeldelser til Energitilsynet. 

Udvidet prisstatistik for fjernvarmeområdet

Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser, og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger.

Fjernvarmeforsyningerne indberetter i henhold til reglerne priser for to hypotetiske standardboliger til Energitilsynet, en bolig på 75 kvm, med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm, med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

Priser og prisændringer er i det følgende opgjort for førnævnte bolig på 130 kvm og 18,1 MWh, benævnt ”standardbolig”.

Prisstatistikken er lavet i fem opstillinger:  

  • en hvor forsyningerne er sorteret alfabetisk,
  • en hvor forsyningerne er sorteret efter prisen for at opvarme en standardbolig,
  • en hvor forsyningerne er sorteret alfabetisk,
  • en hvor forsyningerne er sorteret efter prisen for at opvarme en standardbolig,
  • en hvor forsyningerne er sorteret efter den etårige prisændring i procent, fra 2013-2014
  • en hvor forsyningerne er sorteret efter den toårige prisændring i procent, fra 2012-2014
  • en hvor forsyningerne først er opdelt efter hvilken region forsyningerne er placeret i og dernæst sorteret efter prisen for at opvarme en standardbolig

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.