Reviderede priser pr. august 2020

02-02-2021

Med anvendelse af fjernvarmepriser for august 2020 er den årlige fjernevarmeregning for et standardhus på 130 kvm 12.907 kr. – baseret på et vægtet gennemsnit. Sammenholdt med tilsvarende priser fra august 2019 er der tale om en stagnation. Ifølge opgørelsen er der i perioden sket et prisfald på 12 kr. svarende til 0,1 pct., men det er Forsyningstilsynets vurdering, at opgørelsen af det vægtede gennemsnit fra august 2019 kan være fejlbehæftet, således at også ændringen frem til august 2020 er usikker.

Tallene, som baserer sig på fjernevarmeselskabernes indberetning til Forsyningstilsynet, viser, at 149 varmeforsyninger har sat prisen ned fra august 2019 til august 2020. Samtidig har 110 varmesyninger sat prisen op.

Nedenfor ses Figur 1, som viser den vægtede gennemsnitlige varmepris for et standardhus på 130 kvm i perioden fra december 2013 til august 2020. Her ses det, at prisen set over hele perioden fra december 2013 til august 2020 er faldet. I december 2013 var den vægtede gennemsnitlige pris 13.882 kr., mens den i august 2020 var 12.907 kr. Dette svarer til et fald på 7 pct.

Den højeste, vægtede gennemsnitspris i den nævnte periode ses i marts 2014, hvor den for et standardhus på 130 kvm var på 14.327 kr. Derimod var den gennemsnitlige varmepris lavest i august 2018, hvor prisen for opvarmning af et standardhus på 130 kvm var på 12.164 kr.

Bemærk: Opdateret materiale

Forsyningstilsynet har d. 12 december 2023 opdateret CSV-filerne tilhørende prisstatistikkerne fra august 2020 til og med januar 2023. Det skyldes, at kolonnenavnene NominelPrisaendring36Mdr, ProcentvisPrisaendring36Mdr, NominelPrisaendring12Mdr og ProcentvisPrisaendring12Mdr i de tidligere versioner henviste til data fra fejlagtige perioder, således at prisændringer over de sidste 12 måneder stod under kolonnerne for 36 måneder og omvendt.