April 2014 fjernvarmestatistik

01-04-2014

Energitilsynets fjernvarmestatistik belyser centrale forhold og tendenser i fjernvarmesektoren

Energitilsynets fjernvarmestatistik har til formål at belyse centrale forhold og tendenser i fjernvarmesektoren. Fjernvarmestatistikken er hovedsageligt baseret på de anmeldelser, som fjernvarmeselskaberne løbende indberetter til Energitilsynet, suppleret med variable konstrueret af Sekretariatet for Energitilsynet (SET) og data fra eksterne kilder så som Danmarks statistik.  

Fjernvarmestatistikken opdateres og udbygges løbende, efterhånden som datagrundlaget muliggør det, og ny data indberettes. Datagrundlaget for hver tabel eller figur er oplyst i kildeangivelsen under figuren eller tabellen.

Fjernvarmestatistikken er opdelt på en række hovedområder:

  • Fjernvarmesektoren i samfundsøkonomien
  • Priser på fjernvarme
  • Produktion af fjernvarme

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.