Dec. 2019 fjernvarmestatistik

20-12-2019

Forsyningstilsynet har opdateret sin årlige fjernvarmestatistik, som belyser forskelle i fjernvarmevirksomhedernes priser, samt beskriver fjernvarmebranchens struktur.

Prisen for opvarmning af et standardhus i Danmark er generelt karakteriseret ved at være meget forskellig mellem forskellige fjernvarmevirksomheder. Prisen hos den dyreste forsyning er 25.659 kr. pr. år - næsten fire gange højere end hos den billigste forsyning på 6.691 kr. pr. år.

Forsyninger med lavere priser end gennemsnittet har ofte en eller flere af følgende karakteristika: stort eller mellemstort varmesalg, beliggende i storbyer eller har biomasse som primær brændsel. Derimod er forsyninger med høje priser ofte kendetegnet ved at være små, placeret på landet og anvender naturgas eller ”andet brændsel” som det primære brændsel.

Mest markant er dog de store prisforskelle inden for de enkelte virksomhedskategorier, f.eks. når forsyningerne opdeles efter størrelse eller brændsel. Prisforskellene inden for den enkelte kategori er således væsentligt større end forskellen i gennemsnitlige varmepris mellem kategorierne. Det indikerer, at andre forhold end de i denne statisk medtagne karakteristika har væsentlig indflydelse på fjernvarmeprisen. Det kan bl.a. skyldes forskelle i investeringer pr. solgt MWh og i hvilket omfang den enkelte fjernvarmeforsyning drives effektivt.

Den nye fjernvarmestatistik kan findes her på siden under 'Hent fil'.

29. januar 2020: Fjernvarmestatistikken for december 2019 er den 29. januar 2020 blevet revideret, da der desværre viste sig at være en fejl i den tidligere offentliggjorte udgave. Revideringen medfører ændringer i tabeller vedrørende brændslernes udbredelse og de gennemsnitlige prisniveauer ved opdeling efter primær brændsel. Herudover er der foretaget en mindre justering i selskabernes fordeling efter størrelse. Som i den tidligere offentliggørelse af statistikken har selskaber med naturgas en relativ høj gennemsnitlig varmepris, mens bl.a. selskaber, der anvender biomasse eller affald som primær brændsel har en relativ lav gennemsnitlig varmepris.