El

Oversigt

Afgørelser

Alle Forsyningstilsynets afgørelser og tilkendegivelser er 1. april 2022 flyttet til vores nye afgørelsesdatabase. Klik her for at gå til databasen.

Elpriser

Her kan du læse om Forsyningstilsynets arbejde med elpriserne og se vores seneste elprisstatistik.

Indberet - El

I menuen til venstre finder du et menupunkt for hhv. kommuner, elhandelsvirksomheder og netvirksomheder.

Elhandelsvirksomheder

Netvirksomheder

Kommuner

Elnetvirksomhedernes netudviklingsplaner

Her kan du læse om de danske netvirksomheders netudviklingsplaner, som fra 2022 skal offentliggøres hvert andet år.

Proces for netudviklingsplaner

Netudviklingsplaner 2023

Regulering

Forsyningstilsynet skal sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne - og dermed også på dele af elmarkedet - ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort og langt sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling. Få et samlet overblik over vores regulering, herunder også i elsektoren

Udmelding af netvirksomhedernes foreløbige indtægtsrammer fo…

Udmelding af korrektionsfaktoren for anden reguleringsperiod…

Forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentn…

REMIT

Al handel med el og naturgas på de europæiske energimarkeder er genstand for større overvågning end nogensinde tidligere som følge af REMIT-forordninge

Mere information

Offentliggørelse af intern viden

Indrapportering af data

Fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukter

Forsyningstilsynet fastsætter hvert år et tillæg til spotprisen, som bl.a. bruges til sikring af uafbrudte leverancer til elforbrugerne i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs.