Årsrapport fra Energinet.dk 2014

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Tilsynet ikke har korrektioner til 2014-årsrapporten fra Energinet.dk som led i den økonomiske regulering af selskabet

Energitilsynet skal efter lovgivningen om den økonomiske regulering af Energinet.dk godkende selskabets årsrapport.

Energitilsynet har to opgaver i henhold til den økonomiske regulering af Energinet.dk: Tilsyn og godkendelse af opgørelser og afvikling af differencer (over-/underdækning) samt fastsættelse af pristalsregulering af Energinet.dk’s grundkapital. Energitilsynet har således ikke regnskabsmæssige/revisionsmæssige opgaver og forpligtelser i forbindelse med behandlingen af Energinet.dk’s årsrapport, men Energitilsynet kan fastsætte korrektioner til årsrapporten.

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Tilsynet ikke har korrektioner til selskabets Årsrapport 2014. 15/03766

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.